Hiển thị

Ván sàn

Vỉ ván sàn 6 nan

Vỉ ván sàn 6 nan cấu tạo bởi 6 nan gỗ gắn trên vỉ nhựa, đã được lau dầu bảo quản, sử dụng để lát sân, vườn, bể bơi. Kích thước sản phẩm 300x300x24mm.

Vỉ ván sàn 20 nan

Vỉ ván sàn 20 nan cấu tạo bởi 20 nan gỗ keo gắn trên vỉ nhựa, đã được lau dầu bảo quản, sử dụng để lát sân, vườn, bể bơi. Kích thước sản phầm 300x300x20mm