Liên hệ
Thông tin liên hệ
  • Công ty Cổ phần Cửu Long - Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu
  • Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Điện thoại: (84.220) 3 514425
  • Fax: (84.220) 3 514426
-----------------------------------------