Hiển thị

Cửa gỗ

Cửa gỗ công nghiệp 1 panel phẳng

Cửa gỗ công nghiệp 1 panel phẳng cấu tạo bởi vật liệu MDF/HMR kết hợp với gỗ tự nhiên ghép thanh

Cửa gỗ công nghiệp

Cửa gỗ công nghiệp cấu tạo xương bằng gỗ cứng ghép thanh, mặt làm bằng tấm HMR chống ẩm, dán veneer